Sag inte ‘hej’ manga ganger forsavit hon ick svarar sam avsta fran att absolut lat

Sag inte ‘hej’ manga ganger forsavit hon ick svarar sam avsta fran att absolut lat Skrift med ett mening.saga ‘hej’ inte me e uppfoljningsuttalande eller en forfragan inom allmanhet. Forsavit n uppge ‘hej’ allena befinner si det ej stimulerande sam skanke henne inte mycket att genmale gallande. Hon befinner sig icke intresserad fran ledig chattchatt; […]